Våra tjänster

Vill du ta reda på vilka utvecklingsområden kunden ser hos din organisation? Eller se om dina satsningar på kunden har gett resultat? Du kanske behöver ett objektivt mått på hur din säljkår presterar jämfört med andra säljkårer? Eller hur kundernas uppfattningar påverkar ditt affärsresultat över tiden?

Barometer är ett analysverktyg som hjälper leverantörer att utveckla sin verksamhet inom olika områden med utgångspunkt i kundens attityder, prioriteringar och förutsättningar. Vi visar också hur leverantörens verksamhet presterar i jämförelse med branschen som helhet och gentemot närmaste konkurrent.

Barometer kan erbjuda analyser i tre branscher: dagligvaruhandeln, servicehandeln samt fackhandeln.